Jellicoe Road

Jellicoe Road

 

Melina Marchetta

 

Den sjuttonåriga huvudpersonen Taylor bor på en internatskola vid Jellicoe Road. När hon var 11 år lämnade Taylors mamma henne på en 7-elevenmack och några timmar senare blev hon hämtad av Hanna som har blivit den Taylor vänder sig till om något händer.

Om vårarna och somrarna är det ”krig” mellan Jellicoe Roads internatskola där Taylor är ledare och har hjälp av Ben och Raffaela som båda också går på internatskolan, Jellicoe Roads byskola där Santangelo är ledare och kadetterna där Griggs är ledare. Detta är inget krig där man använder vapen och någon blir skadad i fight och lärarna har ingen aning om vad som försiggår. Det här kriget går ut på förhandlingar och gisslandraman och det pågår mest om nätterna, men de flesta börjar tröttna på att kriga. Kriget har sitt ursprung för drygt 20 år sedan och ingen tänker på att kanske bara sluta och lägga ner. Men ledarna får en annan relation än vad som är tillåtet i regelboken.

Samtidigt som man läser om Taylor så får man också i en del kapitel läsa om fem barn som var med om en bilolycka för 22 år sedan. Det som händer i de kapitlen kommer lite i oordning och man får nästan lust att bara slita ut sidorna ur boken och lägga dem tillrätta så man får läsa dem i den ordningen som det hände. I början blev jag lite förvirrad av de här instickarna men så blev det bara mer och mer spännande så att jag nästan längtade mer efter dem än efter kapitlen om Taylor.

 

Boken är en kärleksroman men också en mysterieroman. Jag tyckte det bästa var att den var så spännande och språket var roligt att läsa. De kapitlen om ungdomarna för 22 år sedan höjde läsvärdet, i alla fall för min del!

 

Av mig får Jellicoe Road ett A i betyg!