Insändarmall

Namn:

Skola:

klass (eller årskurs):

E-post:

 

Vill du vara anonym? (Ja/Nej):

Titel på artikel (Valfritt):

Artikel:

Bild? (Valfritt):

 

 

Om du är osäker på hur du skriver en insändare så har du här en mall du kan följa!